Chứng Nhận Huawei

Huawei Silverpartner

Yêu Cầu:

 • Doanh thu bán hàng hàng năm hơn 1 triệu đô từ các sản phẩm liên quan của Huawei
 • Có khả năng phát triển khách hàng tốt.
 • Có những giải pháp về khả năng tích hợp.
 • Có ít nhất 1 chuyên gia bán hàng vượt qua bài kiểm tra và được cấp chứng chỉ HCS-Sales.
 • Có khả năng cung cấp dịch vụ cài đặt các sảm phẩm Huawei.
 • Có khả năng tính toán quy mô kinh doanh.
 • Các yêu câu về khả năng bán hàng, kỹ thuật và dịch vụ.
Huawei Csp Enterprise It
Yêu Cầu:
 • Có được ủy quyền sản phẩm.
 • Có 02 Chứng chỉ ICT Associate (HCIA) của Huawei về Storage
 • Có bộ phần kỹ thuật
 • Dịch vụ đường dây nóng: 24/7.
 • Hệ thống quản lý khách hàng và quy trình kiểm tra xử lý sự cố.
 • Có kênh riêng để nhận các thông tin, tài liệu, và yêu cầu từ Huawei.
Huawei Csp Digital Power
Yêu Cầu:
 • Có được ủy quyền sản phẩm.
 • Có 02 chứng chỉ Huawei ICT Associate (HCIA) về Digital Power (Data Center Facility – DCF)
 • Có bộ phần kỹ thuật
 • Dịch vụ đường dây nóng: 24/7.
 • Hệ thống quản lý khách hàng và quy trình kiểm tra xử lý sự cố.
 • Có kênh riêng để nhận các thông tin, tài liệu, và yêu cầu từ Huawei.
Huawei Csp Data Communication

 

Yêu Cầu:
 • Có được ủy quyền sản phẩm.
 • Có 02 Chứng chỉ ICT Associate (HCIA) certificates của Huawei về IP Network. 
 • Dịch vụ đường dây nóng: 24/7.
 • Hệ thống quản lý khách hàng và quy trình kiểm tra xử lý sự cố.
 • Có kênh riêng để nhận các thông tin, tài liệu, và yêu cầu từ Huawei.
Fusion

Description